Istraživanje tržišta - komunikacijska strategija - novi diskurs proizvoda ili usluge

Diskurs je hrvatska agencija koja je aktivna od 2017. godine i okuplja stručnjake za tržišne komunikacije koji su svojim znanjem i iskustvom pridonijeli rastu i razvoju najjačih marketinških agencija na hrvatskom tržištu.
Uspješno objedinjujemo znanje, iskustvo i profesionalan pristup strateškom i korporativnom komuniciranju, odnosima s medijima, kriznom komuniciranju, brendiranju proizvoda, usluga i destinacija, dizajnu i produkciji. Zajedno sa svojim klijentima kreiramo cjelovita komunikacijska rješenja kao integralni dio njihova uspješnog poslovanja.

Komunikacijska strategija tvrtke i/ili brenda

Detaljno razrađujemo komunikacijske ciljeve, koristimo alate koji omogućuju planiranje, provođenje i mjerenje rezultata svih internih i eksternih komunikacija tvrtke i/ili brenda u definiranom periodu.

Kreativna strategija tvrtke i/ili brenda

Stava smo da samo strateški upravljana kreativnost stvara brend koji ima filozofiju, priča zanimljivu priču i nudi razliku. Design i produkcija njen su neizostavni dio.

Odnosi s javnošću i strateško savjetovanje

Krizno komuniciranje
Umjesto pasivnog čekanja razvoja situacije, uz naš angažman klijent postaje proaktivan i komunicira u svoju korist: zadržava sigurnost informacija, dopušta pristup informacijama, usmjerava komunikacijski proces, koristi se adekvatnim kanalima komunikacije, postaje dostupan svim medijima, javnostima i djelatnicima, te s njima zadržava povezanost.

On-line PR
Digitalni mediji neizostavan su kanal komunikacije u PR kampanji. Uspjeh njihove primjene mjerimo stupnjem angažiranja ciljnih javnosti prema sadržaju koji se plasira.

Politička komunikacija
Transparentna, sustavna i otvorena komunikacija s građanima gradi politički diskurs na stvaranju odnosa povjerenja prema političkom kandidatu ili političkoj stranci.

Komunikacija turističke ponude Hrvatske

Prvi kontakt sa željenom turističkom destinacijom te upoznavanje s njezinim smještajem i ponudom danas se dominantno odvija digitalnim kanalima.

Smatramo da pomno osmišljena, te realno i inspirativno predstavljena turistička ponuda privatnih subjekata na digitalnim kanalima može utjecati na produženje cjelokupne turističke sezone kako kod klijenata, tako i same destinacije.

Kontaktirajte nas

Kontakt podaci

Diskurs d.o.o.
Za tržišne komunikacije i usluge
Alberta Ognjana Štrige 4, 10 000 Zagreb
diskurs@diskurs.hr